Vapaampien työmarkkinoiden puolesta

Seuraavalla vaalikaudella pääpainon tulee olla työllisyyden ja yrittäjyyden kasvattamisessa. Tämä edellyttää suuria rakenteellisia muutoksia verotukseen, työmarkkinoille ja sosiaaliturvaan. Keskeistä on myös paikallisen sopimisen lisääminen myös järjestäytymättömiin yrityksiin, jotta yksittäisten työntekijöiden ja yritysten tilanteet tulevat huomioiduiksi.
Verotus
Sääntely
Vapaus

Tavoitteet

Päihdepolitiikka
Alkon monopoli on kumottava, jotta kaikkia alkoholijuomia voidaan myydä kaikissa kaupoissa. Huumeiden kriminalisointi johtaa muuhun rikollisuuteen ja kohtuuttomiin seurauksiin käyttäjille. Huumausaiden käyttöä pitää jatkossa käsitellä sosiaalisena ongelmana
Kannustinloukut
Työllä ja yrittämisellä on rahan ansainnin lisäksi muuta merkitystä. Tekijällä on jotain tekemistä toimettomuuden sijaan ja ainakin työn kautta tulee sosiaalisia kontakteja. Kun työstä ja yrittämisestä tehdään kannattavaa kannustinloukkuja poistamalla, ehkäistään syrjäytymistä ja muita sosiaalisia ongelmia.
Työmarkkinat
Yleissitovuus tulee kumota. Paikallinen sopiminen tulee ulottaa myös järjestäytymättömille työpaikoille, jotta yksittäisten työntekijöiden ja työpaikkojen tarpeet tulevat huomioiduiksi.
Vapaus
Jokaisen tulee voida elää parhaaksi näkemällään tavalla, kunhan ei riko muiden vastaavia oikeuksia. Tässä tulee ottaa huomioon myös ympäristö, jotta esimerkiksi tulevat sukupolvet voivat nauttia samasta resurssista.

Kuka on Kaj Torrkulla?

Olen Liberaalipuolueen puoluehallituksen jäsen, teknillisen fysiikan diplomi-insinööri ja IT-alan yrittäjä. Olen tehnyt fysiikan alan tutkimusta ja ollut optoelektroniikan alan insinööri. Nykyään olen IT-alan yksinyrittäjä. Asun Tampereen Tammelassa.

Poliittisilta näkemyksiltäni olen klassinen liberaali. Mielestäni jokainen on siksi vapaa elämään kuten parhaaksi näkee kunhan ei loukkaa toisten vastaavia oikeuksia tai vahingoita ympäristöä. Nykytilanne eduskuntapuolueiden osalta on sosiaalidemokratiaa erilaisilla painotuksilla. Liberaalipuolue on osoittautunut tavaksi, jonka kautta voin ajaa vapausaatetta korvaamaan nykytilannetta.

Kaj Torrkulla
Lue lisää ajatuksistani sosiaalisessa mediassa!